til top
Bestill katalog
Mesterhus fohandlernettsider
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
Bestill katalog
  • Prisvinnende gjenoppbygging av Telegrafen i Drøbak

Prisvinnende gjenoppbygging av Telegrafen i Drøbak

I november 2015 brant Telegrafen i Drøbak, en bygning som har hatt en sentral plassering i Storgata 10, i mer enn 200 år. Da bygningen skulle gjenoppbygges, ble det en lang reise med fokus på gamle byggetradisjoner og videreføring av kulturarv. Les mer om arbeidet som ble belønnet med Det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa.

Aktuelt / 25.02.2020

Telegrafen - en historisk bygning i Drøbak

Telegrafen ble bygget på slutten av 1700-tallet og har siden den tid hatt en sentral plassering i bybildet i Drøbak. I sin over 200 år gamle historie har Telegrafen fungert som bolig, handelshus, Posten og Vinmonopolet, og de seneste tiårene huset restaurantdrift.

Telegrafen ble i sin tid oppført med laftet tømmerkonstruksjon og noe bindingsverk, og bestod av to etasjer. Bygget har gjennom årene vært igjennom flere endringer, men hovedformen har hele veien blitt beholdt. Målet med dette kan antas å være at bygget skulle være så autentisk som mulig sammenlignet med opprinnelig standard, i tillegg til at Storgata 10 er omfattet av reguleringsplanen for antikvarisk bevaring i Drøbak.

Bygg og Bevar har skrevet en god artikkel om prosjektet med Telegrafen som samtidig gir god innsikt i dette ærverdige byggets historie.

Gjenbruk av bygningsmateriale

Viktig å kartlegge hvor mye av materialet som kunne gjenbrukes.

Bilde 1

Brann og gjenoppbygging

Etter brannen ble det besluttet at bygget skulle gjenoppbygges og konstruksjonen skulle være identisk med det som var gått tapt i brannen. Det ble utført et grundig dokumentasjonsarbeid for å gi nyttig kunnskap om Telegrafens historie, i tillegg til å kartlegge hvor mye av materialet som kunne gjenbrukes.

Konklusjonen ble at Telegrafen skulle bygges etter antikvariske prinsipper, men at moderne standard måtte integreres der det var nødvendig. Blant annet krav til ventilasjon, handikapvennlig inngangsparti og sikkerhetsløsninger ble hensyntatt og integrert som hypermoderne løsninger, i et ellers antikvarisk bevart bygg.

Film

Vi har laget en film som viser prosessen mer detaljert. 

Se filmen

Håndbåren kunnskapsverdi

Vi har tatt en prat med Sindre Sandberg i Frank Kristiansen AS som har hatt ansvaret for prosjektet med å gjenoppbygge Telegrafen i Drøbak. Frank Kristiansen AS ble etablert i 1974 og er medlem av Mesterhus. Bedriften holder til på mer enn 100 år gammelt gårdstun i Drøbak og jobber hovedsakelig i Nesodden, Frogn og Ås, i tillegg til Drøbak.

Når vi spør Sindre om hva som har vært de viktigste elementene i denne prosessen, trekker han tydelig frem viktigheten av å bevare vår kulturarv. Han refererer til dette som “håndbåren kunnskapsverdi” som betyr at tradisjonelle og eldre byggeteknikker blir videreført, og at kompetansen blir overført til nyere generasjoner. I oppbyggingen av Telegrafen var det nødvendig å til tider gå litt vekk fra moderne maskiner og teknikker for å gjøre resultatet og prosessen så autentisk som mulig.

Verdien av dette tankesettet er at vi bevarer våre tradisjoner og beholder kunnskapen i norske og lokale bedrifter. Faren man potensielt løper ved å kun benytte moderne metoder er at kunnskapen til slutt nærmest forsvinner, og det faktum at Frank Kristiansen AS har vært en god bidragsyter til å videreføre denne kulturarven, er noe Sindre Sandberg er stolt av.

 

Bilde 2
En stolt byggmester

Sindre Sandberg er meget fornøyd med hvordan de har klart å opprettholde kulturarven.

Kvalitetsmerket Olavsrosa

Norsk Kulturarv er en ideell stiftelse som bidrar til verning av kulturarven gjennom bærekraftig bruk. Stiftelsen deler ut Det nasjonale kvalitetsmerke Olavrosa for å fremheve og vise folket hvor de kan finne fantastiske opplevelser med røtter i vår kulturarv. I forkant av tildeling av Olavrose blir det utført en svært grundig vurdering som vektlegger hvordan den kulturhistoriske verdien er ivaretatt, formidlet og tilgjengeliggjort.

Fagrådets vedtak om å tildele Olavrosa til Telegrafen i Drøbak begrunnes av at det har blitt utført et svært krevende og forbilledlig, antikvariske gjenreisningsarbeid bygt på grundig dokumentasjon. Som innehaver av Olavrosa har Telegrafen rett til å aktivt bruke kvalitetsmerke som et virkemiddel i profileringen av bygget.

 

 

Trenger du hjelp med renovering eller oppussing?

Mesterhus har lang erfaring med ulike typer renoverings- og oppussingsprosjekter, og hjelper deg gjerne med ditt prosjekt. Enten det er mindre prosjekter som vegger og tak i ett rom eller større prosjekter som tilbygg på huset, kan vi bistå deg hele veien.

Du har drømmen - vi tar jobben!

 

Ta kontakt med Mesterhus for en prat om ditt prosjekt i dag.

Gå til kontaktskjema