til top
Bestill katalog
Mesterhus fohandlernettsider
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Pinterest
Bestill katalog
  • Rehabilitere bolig? -Husk ventilasjon!

Rehabilitere bolig? -Husk ventilasjon!

Når boliger etterisoleres og tettes, må man samtidig sørge for god ventilasjon for å unngå dårlig inneklima og fuktskader.

Aktuelt / 28.08.2020

Hva må du tenke på?

Ved rehabilitering av boliger oppgraderes ofte klimaskjermen i form av nye vinduer, etterisolering og vindtetting. Målet er redusert energibehov og lavere strømregning. Slike oppgraderinger går imidlertid ofte på bekostning av boligens opprinnelige ventilasjonsløsning. Fjerning av luftespalter i vinduer og yttervegg, samt tetting av bygningskroppen, gjør at boligen mister det naturlige luftskiftet. Resultatet er forringet inneklima, og i verste fall alvorlige fukt- og helseproblemer.

Dersom det må etableres lufteluker i yttervegg etter at boligen er oppgradert med nye vinduer, tettet og etterisolert, risikerer man i tillegg at «vinningen går opp i spinningen», rent energimessig.

God ventilasjon – viktig for både deg og boligen din.

bilde

Balansert ventilasjon er løsningen

For å oppnå full energimessig gevinst og godt inneklima, må det installeres et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. SAVE-aggregatene fra Systemair ivaretar det nødvendige ventilasjonsbehovet i boligen med rikelige mengder ren og frisk luft. I tillegg gjenvinnes varmen i den brukte avtrekksluften, slik at energisparepotensialet blir realisert.

Unngå støy utenfra

Fasaden fungerer som en lydbarriere mot utvendig støy. Dersom denne punkteres med ytterveggsventiler, vindusventiler, etc. risikerer man at utvendig støy trenger inn i boligen og forringer både komfort og nattessøvn. Med balansert ventilasjon fra Systemair unngås denne problemstillingen.

Radon

Radon er en kjent utfordring. Ved avtrekksventilasjon, fyring i ildsted, etc. oppstår det undertrykk, og dermed økt fare for at radon siver inn i boligen. Balansert ventilasjon er et effektivt tiltak mot radon, ettersom det oppnås nøytralt trykk i boligen takket være nøyaktig innregulering av ventilasjonsanlegget.

 

bilde

Balansert ventilasjon fra Systemair tilfører boligen frisk luft, samtidig som du sparer energi.

Systemair gjør det enkelt
Føringsveier for ventilasjonskanaler kan være en utfordring ved rehabilitering. Det blir ofte behov for kasser i både himling og langs innervegger. Dette går på bekostning av estetikk, i tillegg til å være kostnadsdrivende. Systemair tilbyr et lavtbyggende kanalanlegg som er svært godt egnet til rehabilitering. Kanalen kan enkelt føres i eksisterende innervegger og bjelkelag, takket være lav byggehøyde og fleksibel utførelse.

Har du et eget prosjekt?

Her kan du lese mer om Systemair sine løsninger.

Har du noe du har lyst til ordne eller pusse opp hjemme? Våre Mesterhus-forhandlere kan hjelpe deg med å finne gode løsninger for deg.

 

Kontakt nærmeste forhandler

Frisk luft i din bolig, med balansert ventilasjon fra Systemair.

siste bilde